Voorlopige planning

November 2021 - Maart 2022 Participatieverloop en voltooiing Bestek
Maart 2022 Aanstelling ontwerpers
Maart 2022 Effectbeoordeling
Lente 2023 Indiening aanvraag stedenbouwkundige vergunning
December 2023 Uitreiking stedenbouwkundige vergunning
Lente 2024 Aanbesteding van de werken