3 – Douai – Kortrijk

De Raquet-wijk te Douai

De ecowijk is een heus uitstalraam van het beste wat er op het vlak van energiezuinig wonen in de regio van Douai terug te vinden is. Als je in de Raquet-wijk woont, beschik je over een energiezuinige ecowoning of zelfs over een passief- of positieve-energiewoning. Het woonbeleid van de Gemeenschap van de agglomeratie van Douai wordt uitgewerkt in samenhang met de beleidslijnen van de SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale = Schema voor Territoriale Samenhang) die bepaald worden in het PLH (Programme local de l’habitat = Lokaal Woonprogramma). Het programma plant de bouw van 25% gesubsidieerde huurwoningen en ten minste 10% sociale promotie over de hele ecowijk. Het is de bedoeling om private promotoren en sociale verhuurders samen te brengen en op die manier diverse vastgoedprogramma’s te mengen.

Tegen 2030 worden er ongeveer 4 000 woningen opgetrokken die woongelegenheid moeten bieden aan 12.000 bewoners! Er is sprake van woningen die mensen de kans bieden om eigenaar te worden, vrije percelen of sociale of private huurwoningen, allemaal individuele huizen, stadswoningen of appartementen en hierdoor kunnen de bewoners of de toekomstige bewoners van de Raquet-wijk op een ruim palet aan woningen rekenen. Het accent wordt gelegd op de sociale en economische diversiteit. De Raquet-wijk biedt zodoende een aangepast antwoord voor mensen die naar een woning in de regio van Douai uitkijken.

Duurzame sociale wijk Venning, Kortrijk

Hier staan wij voor de eerste CO²-neutrale sociale woonwijk in Vlaanderen. Venning is het eerste grootschalige studieproject dat diverse ventilatie- en bouwsystemen aan elkaar koppelt en uittest. Bovendien werd bijzondere aandacht besteed aan gemeenschappelijke buitenruimten die in samenwerking met de bewoners zelf worden ingericht en beheerd. De tuinhuisjes en de gemeenschappelijke parkings zijn voor iedereen via een netwerk van paadjes toegankelijk. Heel wat fruitbomen, bessenstruiken en notelaars werden in de collectieve tuin aangeplant. Er werden 196 woningen opgetrokken. Heel wat hiervan zijn bestemd voor grote gezinnen en 21 woningen zijn aan rolstoelgebruikers aangepast.

Bijkomende informatie: http://www.leraquet.fr/ http://www.b2ai.com/fr/projets/detail/quartier-social-durable-venning-kortrijk