2 – Dunkerque – Gentbrugge

De wijk van de Grand Large-Neptune te Duinkerke

Als oude industriestad die grotendeels tijdens de tweede wereldoorlog werd verwoest, kiest Duinkerke voluit voor stadsvernieuwing. Het project Grand Large op 20 ha verloopt volgens twee grote richtsnoeren: de sociale mix en het leefmilieu. 40% van de woningen wordt voor sociale huisvesting voorbehouden en 10% voor nieuwkomers in Frankrijk. Er zijn 40% collectieve woningen in U-vorm, 40% individuele woningen en 20% individuele huizen. Het project stelt de mix van generaties en bevolkingsgroepen centraal. Het begrip afnemende bevolkingsdichtheid vanaf het centrum werd er in de praktijk omgezet. Wat leefmilieu betreft, werd er gekozen voor regenwaterbeheer, de bouw van HQE-woningen voor meer energiebesparing en de inrichting van voetgangerszones. De bewoners kunnen rekenen op heel wat, onder andere culturele, voorzieningen.

Den Draad, Gentbrugge

Den Draad is een duurzame woonwijk te Gentbrugge. Met een park van 1,5 hectare op een totale oppervlakte van 4,5 hectare is Den Draad een oase van groen. Wij vinden er 5 passiefhuizen voor jonge gezinnen, een multifunctioneel kantoorgebouw met co-workingruimte en 130 appartementen. Het project besteedt bijzondere aandacht aan gegroepeerd wonen en aan de solidariteit tussen bewoners. Het project beschikt over buitenruimten en verscheidene parken. Mobiliteit: Cambioparking, fietsen, zone 30.

Bijkomende informatie: http://www.anma.fr/en/projets/dunkerque-neptune-logements/ https://trello.com/c/gQaS3U8n/140-den-draad