1 – Utrecht – Hoboken – Sint-Niklaas

Leidsche Rijn

Utrecht wil tegen 2030 een CO2-neutrale stad worden. Rekening houden met de groei van de stad in de komende jaren is dat een zeer ambitieus doel. Sinds 2012 houdt Utrecht het doel voor ogen om de CO2-uitstoot met 6% te verminderen (Nederlandse doelstelling in het kader van het Kyotoprotocol).

Beschrijving

Leidsche Rijn is een duurzame wijk die ten westen van Utrecht wordt opgetrokken. Het is Nederlands grootste ontwikkeling van industrie en woningen en speelt zich af op een terrein van ongeveer 2100 ha. De bouw van de wijk startte in 1997 en werd in 2015 voltooid. De nieuwe wijk moet plaats bieden aan 80 000 inwoners in 30 000 woningen, waarvan 30% sociale woningen. Er worden 40 000 nieuwe banen gecreëerd op 720 000 m² kantoorruimte en 270 ha industrie. De plaatselijke commerciële ruimte is ongeveer 95 000 m² groot en de bewoners krijgen ook ontspanningsruimte aangeboden (zoals een grote groene ruimte – 390 ha; een tentoonstellingspaviljoen, enz.). De ontwikkeling van de Leidsche Rijn is niet op een vooraf bepaald plan gebaseerd. De wijk wordt stap voor stap ontworpen en opgebouwd. Hierdoor kunnen architecten en stedenbouwkundigen de nieuwe inrichtingen aanpassen aan de uiteenlopende behoeften. De grote schaal van de Leidsche Rijn biedt hen specifieke kansen en dat blijkt uit de grote architecturale diversiteit. Bijgevolg heeft elke wijk van de Leidsche Rijn zijn eigen identiteit en zijn eigen sfeer. Bovendien kan de Leidsche Rijn op een bijzonder rijke geschiedenis bogen en de op de site aangetroffen archeologische vondsten worden zorgvuldig in de inrichting van de wijk ingevoegd.

Groen Zuid Hoboken

Terwijl er nog hard wordt gewerkt aan fase 1 van Groen Zuid (en fase 2 gestart is) is de eerste aanzet van het toekomstige buurtpark al zichtbaar.

Eén van de troeven van Groen Zuid is het groene karakter van de nieuwe woonwijk. Tussen de verschillende bouwlinten zijn ‘groene vingers’ voorzien, gemeenschappelijke binnengebieden die grenzen aan de private tuinen. Maar daarnaast zullen de toekomstige bewoners gebruik kunnen maken van een groot buurtpark. Tussen de bestaande sporthal, het dienstencentrum en de nog aan te leggen straten komt een parkgebied met graszones, bomen, wadi’s, wandelpaden en een speeltuin.

Uiteraard is er nog heel wat werk voor de boeg vooraleer dit buurtpark gebruikt kan worden en de site is duidelijk nog in werffase. Maar toch is er niet veel verbeeldingskracht nodig om op basis van de eerste aanzet het nieuwe park al te visualiseren.

Clementwijk – Sint Niklaas

In de noordelijke stadsrand van Sint-Niklaas wordt de bestaande Clementwijk uitgebreid met een duurzame groene woonwijk. In een eerste fase zal de Clementwijk² plaats bieden aan 400 energiezuinige woningen bestemd voor verschillende bewonersgroepen en een groot natuurrijk park van 4 ha. In een tweede fase wordt de wijk verder uitgebreid tot 700 woningen en met collectieve voorzieningen zoals een school, kinderopvang en een buurtwinkel.

Een landschappelijk geïntegreerd woonproject

Door in te spelen op het bestaande landschap en compact te bouwen, wordt de nieuwe woonwijk landschappelijk geïntegreerd. Bij de inplanting van de woonvelden is rekening gehouden met het bestaande landschap: de grachten blijven bestaan en de woonvelden komen op de bolakkers. Er wordt compact gebouwd zodat er veel ruimte overblijft voor een groot park. Er komen rijwoningen met 2 tot 3 bouwlagen en gestapelde woningen met 3 tot 5 bouwlagen rond het park.

Bijkomende informatie: http://www.LeidscheRijn.nl http://groenzuid.be/ http://clementwijk.be/http://www.frisinhetlandschap.be/project_clementwijk-st-niklaas