Burgerparticipatie

Doelstellingen

De gemeentelijke en gewestelijke overheden wensen de buurtbewoners te betrekken bij de denkoefening over de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Witte Vrouwensite.

Er werd dus een Burgerparticipatie ingevoerd met de door de BGHM via overheidsopdracht aangeduide vennootschap: de bureaus « Agora » en « Habitat & Participation ».

In het kader van hun opdracht moeten zijn instaan voor de volledige voorafgaande communicatie met de lokale bevolking en de organisatie en animatie van de workshops met de vrijwillige buurtbewoners. Voor alle evenementen (informatievergadering en workshops) wordt een PV opgesteld.

Voor meer informatie:
db-wv@habitat-participations.be


De 4 participatieworkshops

(20/4/2017 – 09/5/2017 – 1/06/2017 – 13/06/2017)

Alle informatie is hier te vinden.

 


Conferentie debat (09/03/2017)

Densiteit in mix en mix in densiteit – Makan RATAFDJOU

Stramien voor een markant landschap – Thierry KANDJEE

Een discussie tijd met de zaal plaatsvonden.  Voor alle informatie.


Stedenbouwkundige casestudies (23/02/2017)

Agora en Habitat & Participation zullen er een presentatie geven van de bezoeken die voor het komende weekeinde waren gepland.

Er wordt ook tijd gemaakt voor een bespreking met de aanwezigen in de zaal. Voor alle informatie.


Bezoeken van eco-wijk (18 & 19 /02/2017)

Gelet op het aantal inschrijvingen hiervoor ziet de BGHM zich ertoe verplicht alle bezoeken van zaterdag 18 en zondag 19 februari te schrappen.


Burgerwandeling (22/10/2016)

De BGHM organiseerde een wandeling op het Witte Vrouwenterrein. Hiervoor waren meer dan 160 personen ingeschreven en uiteindelijk tekenden ongeveer 120 mensen present.

Voor de wandeling werd een beetje uitleg gegeven. De wandeling werd afgesloten in de tent om bij lottrekking de 3 buurtvertegenwoordigers (van de 3 omliggende wijken) en hun plaatsvervangers in het Begeleidingscomité aan te duiden. De lottrekking vond plaats in aanwezigheid van Gerechtsdeurwaarder Jorge EEMAN.

Voor de wandeling en de lottrekking werd een PV opgesteld.


Informatievergadering met de buurtbewoners (04/10/2016)

Tijdens de eerste informatievergadering met de buurtbewoners op 4 oktober 2016 schetste de heer Benoît Cerexhe, Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe, de context voor de deelnemers en verwelkomde hen.

Mevrouw Céline Fremault, Brussels Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Bijstand aan personen en Personen met een handicap verduidelijkte de historiek van het dossier en de manier waarop het Witte Vrouwenveld in de gewestelijke context wordt ingeschreven.

De heer Yves Lemmens, Directeur-generaal van de BGHM nam het woord om de rol van de la BGHM in het ontwerp van het Masterplan Witte Vrouwen uit te leggen.

Aan het einde van de informatieavond konden de bewoners nog met een drankje informeel napraten.

Het PV van de informatieavond en de toespraken en getoonde elementen werden bij het aan de 5 geselecteerde teams toegestuurde bijzonder bestek gevoegd.