Masterplan

1) Kandidatuuroproep

De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair team dat over de volgende competenties beschikt : architectuur, stedenbouw, landschap, mobiliteit, duurzame ontwikkeling (gebouwen en open ruimten), hydrologie en hydrogeologie, biodiversiteit en ecologie, ontwerp van openbare ruimten, financiële en economische analyse van de verrichtingen, uitwerking MER met het oog op de verwezenlijking van een Masterplan om op de terreinen van de Witte Vrouwen te Sint-Pieters-Woluwe een aantal sociale en middenklassewoningen op te trekken waarbij de integratie van het project in de bestaande densiteiten van de omliggende buurten wordt gewaarborgd (Sint-Aleidis, zegge 0,54 en Mooi Bos, zegge 0,43) met het oog van een ecologische en voorbeeldige wijk die de vorm aanneemt van een tuinwijk van de 21e eeuw.

Het Masterplan moet ten minste de volgende elementen omvatten:

 • De uitwerking van het Masterplan,
 • De leefmilieukundige evaluaties,
 • De eventuele overdracht van zakelijke rechten,
 • De bijstand bij de opdracht als bouwheer (verplichte optie),
 • Het ontwerp van de openbare ruimten, inclusief het wegennet (verplichte optie).

De stedenbouwkundige vorm wordt geenszins bepaald, maar de aanbestedende overheid wil dat er voor het grootste deel van het terrein in dat opzicht resoluut wordt gekozen voor een tuinwijk van de 21e eeuw die een voorbeeld is in termen van integratie in de omliggende context, beantwoordt aan de door het Gewest aangegeven behoeften inzake openbare woningen met inachtneming van de prijsnormen voor de bouw van sociale woningen en middenklassewoningen en waarbij de huidige en toekomstige buurtbewoners kunnen rekenen op bijkomende ruimten en functies.

Er wordt gelijktijdig gezorgd voor een aan een externe opdrachthouder toegewezen opdracht inzake burgervoorlichting- en participatie.

2) 5 geselecteerde kandidaatsteams

 • Sweco + Bogdan & Van Broeck + Antea
 • B612 + PRAXYS + Stratec + Aster Consulting + Christian Lasserre/Progema
 • JNC +R2D2 + Transitec + Aménagement SC + Lateral Thinking Factory + Georges Petitzon + Biotope + CETIM + Pascal Hanique
 • BUUR + BRAT + Alphaville + Ecorce
 • MSA + GRAU + BBS + Aries + Advisers + Idea Consult

3)  Geselecteerde kandidaatsteam

 • MSA + GRAU + BBS + Aries + Advisers + Idea Consult