Begeleidingscomité

Rol van het Begeleidingscomité

Het Begeleidingscomité wordt van bij de aanstelling belast met de coördinatie van de opdracht voor de uitwerking van het Masterplan en van de Burgerparticipatie. Het Comité zal de voorstellen over de richtsnoeren en richtingen voor het verloop van de opdracht bespreken en bekrachtigen en zal de programmaevoluties onderzoeken.

Het Comité bekrachtigt de betreffende administratieve beslissingen alvorens deze worden overgestuurd naar de beslissingsinstanties van de opdrachten, namelijk het Directiecomité en de Raad van Bestuur van de BGHM.

Het Comité wordt opgericht voor de hele looptijd van beide opdrachten en wordt automatisch ontbonden wanneer de Raad van Bestuur van de BGHM de “studie Masterplan” goedkeurt.

Het Begeleidingscomité wordt voorgezeten door de Brusselse Huisvestingsreferent. Beide ontwerpers staan afwisselend in voor het secretariaat.

Samenstelling van het Begeleidingscomité

Het Begeleidingscomité bestaat uit de ontwerpers van beide bedoelde opdrachten en uit de betrokken partijen die op één of ander moment in het kader van de evolutie van de opdracht een standpunt moeten innemen. Bij het Comité zijn ook de gewestelijke partijen betrokken die niet beslissen, maar de kabinetten en de administratie van uitleg kunnen voorzien.

Hierbij moeten 3 op 22 oktober 2016 bij lottrekking aangeduide vertegenwoordigers van de buurtbewoners geteld worden. Deze vertegenwoordigers worden verdeeld volgens de drie qua typologie uiteenlopende wijken die rond het projectterrein liggen. Er wordt ook een vertegenwoordiger van het Witte Vrouwencomité toegevoegd.

Het Begeleidingscomité bestaat bijgevolg uit onderstaande vertegenwoordigers:

 • BGHM (Salma Lasri, Pina Avelli, Daniel Termont)
 • Kabinet van de Minister-President belast met Stedenbouw
 • Kabinet van de Minister van Huisvesting (Anne-Stéphanie Renson)
 • De Directie van Stedenbouw van BSO (François Timmermans)
 • Leefmilieu Brussel – Referentie Duurzame Wijk
 • bMa en zijn team (Frederic Serroen)
 • Brusselse huisvestingsreferent (Yves Van de Casteele )
 • College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe (Pascal Lefèvre, schepen van huisvesting)
 • Gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe (Muriel Champenois)
 • 3 vertegenwoordigers van de buurtbewoners (één per subwijk)
 • 1 vertegenwoordiger van het Witte-Vrouwencomité
 • Ontwerper van de opdracht voor de uitwerking van het Masterplan
 • Ontwerper van de opdracht Burgerparticipatie (Pascale Thys en Serge Peeters)

Buurtbewoners voor het Begeleidingscomité

Vertegenwoordigers van de omliggende wijken en van het Wijkcomité Witte Vrouwen:

Mooibos :

 • Philippe Claeys (effectief lid)
 • Julie De Schrijver (plaatsvervanger)

Saint Alix :

 • Daniel De Brouwer (effectief lid)
 • Pierre Vandervelde (plaatsvervanger)

Oude wijk Mooibos :

 • Jean-Charles Fierens (effectief lid)
 • Jean-ClaudeVerset (plaatsvervanger)

Wijkcomité Witte Vrouwen :

 • Thierry Hubert (effectief lid)
 • Auriane Jolly (plaatsvervanger)