Homepage

Voor het zogenaamde Witte Vrouwenterrein, op het kruispunt van de Witte Vrouwenlaan en de Jean-Baptiste Dumoulinstraat te 1150 Sint-Pieters-Woluwe dat toebehoort aan de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) wordt een stedenbouwkundige studie, genaamd Masterplan, uitgewerkt.

De gewestelijke en gemeentelijke overheden willen de buurtbewoners actief betrekken bij de aanstelling van een multidisciplinair team via een begeleidingscomité en bij de burgerparticipatie via workshops ter aansturing van de studie Masterplan die met het aangestelde team tot stand komt.

De BGHM heeft dus het bureau « Agora » (bureau stedenbouw) en het bureau « Habitat et Participation » (burgerparticipatie) aangeduid om de actieve burgerparticipatie te verwezenlijken.

De website over het Witte Vrouwenterrein wordt door « Agora » en « Habitat et Participation » on line gezet. Het is de bedoeling dat iedereen op de hoogte kan blijven van de evolutie van het Masterplan, het Begeleidingscomité en de burgerparticipatie.

 

Binnenkort…

  • 12 september 2017 : Presentatie van de Master planAnjou D100 vanaf 19u30
    Bosstraat, 365a – 1150 Brussel